Energy Services for the World's Poor
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: World Bank The, ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  0821347055

Ký hiệu phân loại: 333.79 Energy

Thông tin xuất bản: USA :World Bank Publications, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 104 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 333.79


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH