Computer applications in food technology : use of spreadsheets in graphical, statistical, and process analyses
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0126463824

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: San Diego :Academic Press, 1996,

Mô tả vật lý: xii, 300 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer disk (3 1/2 in.)

Ngôn ngữ:


Electronic spreadsheets.-- Food industry and trade -- Data processing.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH