Microelectronic circuits
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780199339136


Thông tin xuất bản: New York ; Oxford :Oxford University Press, 2015, Seventh edition.

Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) : , illustrations ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Electronic circuits.
  - Integrated circuits.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH