Sự cố nền móng công trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.154 Pile foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 551 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Nền móng, Công trình ; Sự cố;

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22C
Thư viện AB
8D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 624.154


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH