Introduction to food engineering
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0126463808

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: Orlando :Academic Press, 1984,

Mô tả vật lý: xii, 306 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Food industry and trade.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH