Public expenditure management and financial accountability in Niger.?
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821363662

Ký hiệu phân loại: 352.4 Financial administration and budgets

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank, 2005.,

Mô tả vật lý: xxvi, 119 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 108248

Expenditures, Public -- Niger.; Finance, Public -- Niger ; Accounting.; Finance, Public -- Niger.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH