Kế toán Mỹ- Đối chiếu kế toán Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 270 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Kế toán (Mỹ); Kế toán Mỹ ; So sánh ; Kế toán Việt Nam;

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25B
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 657.45


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH