Global economic prospects and the developing countries : 199899, beyond financial crisis.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: World Bank,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821341235

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank, 1999.,

Mô tả vật lý: xxiv, 215 p. ; , 27cm.

Ngôn ngữ:

ID: 111294

Economic forecasting -- Developing countries.; Economic forecasting.-- Economic history -- 1990-; International economic relations.-- International trade.-- Developing countries -- Economic conditions.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH