Global Economic Prospects 2003 [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: World Bank Staff,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821353381

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington :World Bank Publications 2002., 2003th ed.,Revised.

Mô tả vật lý: 244 p. , ill , 27.000 x 00.000 cm.

Ngôn ngữ:


Annotation

Economics, International.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH