Global economic prospects 2005 [electronic resource] : trade, regionalism and development.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821357476

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank, 2005.,

Mô tả vật lý: xxv, 151 p. : , ill.

Ngôn ngữ:

ID: 111298

Economic forecasting ; Developing countries ; Economic history ; 1971-1990 ; 1990- ; International economic relations ; Periodicals.;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH