Global economic prospects : commodities at the crossroads.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: World Bank,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  082137799X

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank, 2009.,

Mô tả vật lý: xv, 180 p. : , ill. ; , 27cm.

Ngôn ngữ:


Economic forecasting -- Developing countries. ; Economic forecasting. -- Economic history -- 1990-; International economic relations. -- Developing countries -- Economic conditions.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH