Emerging issues in financial development : lessons from Latin America
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783837615968

Ký hiệu phân loại: 332.098 Financial economics

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank, 2014,

Mô tả vật lý: xxiv, 556 pages : , illustrations ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Finance -- Latin America. ; Financial institutions -- Latin America. ; Monetary policy -- Latin America.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH