Global economic prospects [electronic resource] : the global economy in transition.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: World Bank Group,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781464804830

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :World Bank Group, 2015.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (199 pages) : , illustrations, tables.

Ngôn ngữ:


Economic forecasting -- Developing countries. ; Economic forecasting. -- Developing countries -- Economic conditions.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH