The Little Data Book 2015 [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781464805509

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :World Bank Group, 2015.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (248 pages)

Ngôn ngữ:

ID: 111489

Economic development -- Statistics.; Economic history -- 1990- ; Statistics.; Economic indicators.-- Finance -- Statistics.; Social indicators.-- Developing countries -- Economic conditions.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH