Global economic prospects, January 2016 [electronic resource] : spillovers amid weak growth
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781464806759

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Northwest, Washington, District of Columbia :World Bank Group, 2016.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (286 pages) : , color illustrations, tables, graphs.

Ngôn ngữ:

ID: 111496

Economic forecasting ; Developing countries ; Economic history ; 1971-1990 ; 1990- ; International economic relations ; Periodicals.;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH