Poverty in a rising Africa
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781464807237

Ký hiệu phân loại: 339.4 Factors affecting income and wealth

Thông tin xuất bản: Washington DC :World Bank Group, 2016,

Mô tả vật lý: xvii, 145 pages : , color illustrations, color maps ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


* Economic development
  - Africa.
* Poverty
  - Africa.
* Africa
  - Economic conditions.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH