Stitches to riches? : apparel employment, trade, and economic development in South Asia
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781464808135

Ký hiệu phân loại: 338.4 Secondary industries and services

Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank, 2016,

Mô tả vật lý: xviii, 189 pages : , illustrations ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Clothing trade -- South Asia. ; Clothing workers -- South Asia. ; Economic development -- South Asia.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH