Phát triển cộng đồng - Lý thuyết và vận dụng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tô Duy Hợp, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 307.14 Development

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn Hóa Thông Tin, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 198 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


Phát triển cộng đồng -- Lý thuyết & vận dụng,

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH