Breaking the conflict trap : civil war and development policy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780821354810

Ký hiệu phân loại: 303.6 Conflict and conflict resolution

Thông tin xuất bản: Washington, DC : [New York] :World Bank ; Oxford University Press, 2003,

Mô tả vật lý: xv, 221 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Civil war -- Economic aspects ; Developing countries. ; Civil war -- Social aspects ; Developing countries. ; Economic development. -- Income distribution -- Developing countries. ; Mortality -- Developing countries. ; Poverty -- Developing countries. ; Public health -- Developing countries. ; Developing countries -- Politics and government ; 21st century.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH