Customs modernization handbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 352.4 Financial administration and budgets

Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank, 2005,

Mô tả vật lý: xxiv, 327 p. : , ill. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:

ID: 114712

Customs administration -- Developing countries

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH