Poverty reduction and good governance : report of the Committee for Development Policy on the sixth session, 29 March-2 April 2004
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 339.4 Factors affecting income and wealth

Thông tin xuất bản: New York :United Nations, 2004.,

Mô tả vật lý: xiii, 76 p. : , ill. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 114763
1. Economic assistance
  - Congresses. ; Developing countries; Economic development projects
  - Congresses. ; Developing countries; Non-governmental organizations
  - Congresses. ; Developing countries; Poverty
  - Congresses. ; Government policy ; Developing countries; Developing countries
  - Congresses. ; Economic conditions; Developing countries
  - Congresses. ; Economic policy1. Economic assistance
  - Congresses.
2. Developing countries
3. Economic development projects
  - Congresses.
4. Developing countries
5. Non-governmental organizations
  - Congresses.
6. Developing countries
7. Poverty
  - Congresses.
8. Government policy
9. Developing countries
10. Developing countries
  - Congresses.
11. Economic conditions
12. Developing countries
  - Congresses.
13. Economic policy
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH