International and Global Marketing : Concepts and Cases.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 380.1 Commerce (Trade)

Thông tin xuất bản: China :McGraw-Hill, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 439 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Marketing,

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH