Services Marketing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  7111064291

Ký hiệu phân loại: 380.1 Commerce (Trade)

Thông tin xuất bản: China :McGraw-Hill, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 700 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Marketing -- Services-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12B
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 380.1


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH