Microelectronic Circuits : Analysis and Design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  0495667722


Thông tin xuất bản: USA :Thomson, 2011, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 997 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ: Tieng Anh


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 0
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 621.381


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH