Cải cách kế toán công và quản lý thuế hướng tới sự minh bạch : Sách chuyên khảo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786046709169 :

Ký hiệu phân loại: 352.4 Financial administration and budgets

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ thuật, 2017,

Mô tả vật lý: 235tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 118416

Kế toán công -- Cải cách

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH