Education in Rwanda : rebalancing resources to accelerate post-conflict development and poverty reduction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bank World, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821356100


Thông tin xuất bản: nt :World Bank, 2006,

Mô tả vật lý: 226 tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH