Evaluating social funds
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Laura Rawlings, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821350625

Ký hiệu phân loại: 307.14 Development

Thông tin xuất bản: nt :World Bank, 2004,

Mô tả vật lý: 208 tr. ;

Ngôn ngữ: Tieng AnhTHƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH