Doing Business in 2004
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bank World, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821353411

Ký hiệu phân loại: 382.4 Specific products and services

Thông tin xuất bản: nt :A World Bank Publication, 2003,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 12118


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH