Advanced linear algebra

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Steven Roman, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780387728285

Ký hiệu phân loại: 512.5

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2007., 3rd ed.

Mô tả vật lý: xviii, 522 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 121999

Algebras, Linear.-

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH