An invitation to C*-algebras
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: William Arveson, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  


Thông tin xuất bản: New York :Springer-Verlag, 1976.,

Mô tả vật lý: x, 106 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


C*-algebras.
  - Hilbert space.
  - Representations of algebras.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH