An invitation to C*-algebras

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: William Arveson, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.55

Thông tin xuất bản: New York :Springer-Verlag, 1976.,

Mô tả vật lý: x, 106 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 122206

C*-algebras.-- Hilbert space.-- Representations of algebras.-

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH