Thiết kế nhà máy sản xuất sữa cô đặc có đường năng suất 40.000 HộpNgày
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án môn học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016,

Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm + , Bản vẽ

Ngôn ngữ:

ID: 122548

;

Chưa có video
Cuốn này đang trưng bày tại:
- Đồ án môn học ngành Công nghệ Thực phẩm
Dãy kệ:12D-Thư viện E3


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH