Thiết kế nhà máy sản xuất khổ qua sấy ăn liền
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án môn học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016,

Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm + , Bản Vẽ

Ngôn ngữ:

ID: 122552

;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH