Thiết kế nhà máy sản xuất Nectar cà chua 803.000 lít tháng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2017,

Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm + , Bản vẽ

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 664.020


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH