Lý luận và phương pháp Giáo dục thể dục thể thao trong nhà trường
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 796.071 Education

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thể Dục Thể Thao, 1997, In lần thứ 5

Mô tả vật lý: 244 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Thể dục thể thao ; Dạy và học;

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31C
Thư viện AB
11B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 796.071


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH