Mạch điện tử - T.2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 112 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:


Mạch điện tử ; Thiết kế;

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21D
Thư viện AB
7B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 621.319


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH