System Analysis, Design, and Development
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0471393339

Ký hiệu phân loại: 004.21 Systems analysis and design

Thông tin xuất bản: kd :Wiley-Interscience, 2005,

Mô tả vật lý: 818 tr. ;

Ngôn ngữ:


System analysis.-- System design.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH