Quản lý ngân sách
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 352.4 Financial administration and budgets

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


1. Tìm hiểu chức năng dự thảo ngân sách2. Chuẩn bị dự thảo ngân sách3. Soạn thảo ngân sách4. Giám sát ngân sách.

Ngân sách -- Quản lý,

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH