Phân tích và tổng hợp hệ thống cung cấp, xử lý nước sản xuất công nghịêp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.168 Pollution countermeasures

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 356 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


CHƯƠNG 1: Làm sạch nước thải và các phương pháp thực hiệnCHƯƠNG 2: Làm lạnh nước luân chuyểnCHƯƠNG 3: Làm sạch nước thải bằng màng lọcCHƯƠNG 4: Các hệ thống cấp nước khép kínCHƯƠNG 5: Giám sát sự ô nhiễm môi trường nước bởi nước thảiCHƯƠNG 6: Xác lập mô hình toán học tối ưu hệ thống làm sạch nước thải.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23A
Thư viện AB
8H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 628.168


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH