How to solve physics problems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0070481660

Ký hiệu phân loại: 530 Physics

Thông tin xuất bản: [kđ] :McGraw-Hill, 1997,

Mô tả vật lý: 407 tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH