Đánh giá chất lượng và độc tính nguồn nước thải chế biến thủy hải sản sử dụng thiết bị quan trắc di động mobilab3
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án môn học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.3 Sewage treatment and disposal

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2019,

Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

ID: 131852

Chưa có video
Cuốn này đang trưng bày tại:
- Kỹ thuật môi trường
Dãy kệ:11H-Thư viện E3


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH