V.I.Lê-nin bàn về thanh niên
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Hùng, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thanh Niên, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 366 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


V.I.Lê-nin -- Tư tưởng chính trị,

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH