Xây dựng ý thức & tình cảm dân tộc chân chính cho con người Việt Nam trước những thách thức mới
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 275 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


Chương I: Ý thức &
tình cảm dân tộc, yếu tố nổi bật trong nhân cách con người Việt NamChương II: Ý thức &
tình cảm dân tộc Việt Nam trong điều kiện lịch sử hiện nay - những nội dung mới và xu hướng phát triểnChương III: Những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng ý thức và tình cảm dân tộc chân chính cho con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Ý thức tình cảm dân tộc Việt Nam,

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH