Phát triển cộng đồng , lý thuyết và vận dụng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 307.14 Development

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn Hóa Thông Tin, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 198 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Cộng đồng, Phát triển; Lý thuyết cộng đồng ;; Phát triển cộng đồng;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH