Tiếng Anh trong thương mại
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ: Tieng Anh


Unit 1 Employment Interviews. Unit 2 Communications. Unit 3 Business promotion. Unit 4 Travel and insurance. Unit 5 Business computer. Unit 6 Work and health.Unit 7 Manufacturing . Unit 8 After sales. Unit 9 Investment and finance. Unit 10 Enterprise..

Anh ngữ thương mại,

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16B
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.34


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH