Cơ học kết cấu. T.1- Hệ tĩnh định
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


Cơ học kết cấu,

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
22C
Thư viện AB
8D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 624.171


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH