The fortune at the bottom of the pyramid
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0131467506


Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ :Wharton School Publishing, 2005,

Mô tả vật lý: xix, 401 p. :, ill. ;, 24 cm., + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:


* International business enterprises
  - Social aspects
* Developing countries.
* Non-governmental organizations
  - Developing countries.
* Poor
  - Developing countries.
* Economic assistance
  - Developing countries.
* Globalization
  - Economic aspects
* Developing countries.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH