Predictable magic : unleash the power of design strategy to transform your business
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0137023480

Ký hiệu phân loại: 658.4/012 Executive management

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. :Wharton School Pub., 2011,

Mô tả vật lý: xxii, 183 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Competition.-- Strategic planning.-- Technological innovations.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH