Uncertainty and economic evolution :essays in honor of Armen A. Alchian
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tham khảo

ISBN:  041515166X

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: London ;New York :Routledge, 1997.,

Mô tả vật lý: x, 209 p. :, ill. ;, 24 cm.

Ngôn ngữ:


Uncertainty.-- Risk.-- Economics.-- Alchian, Armen Albert,-- 1914-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH