Managing the research university
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Dean O, Smith, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0199793255

Ký hiệu phân loại: 378.107 Higher education

Thông tin xuất bản: New York :Oxford University Press, 2011.,

Mô tả vật lý: xvi, 317 pages ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


* Research institutes
  - United States
* Administration.
* Universities and colleges
  - United States
* Administration.
* http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85141150.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH