Elementary linear algebra

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Howard Anton, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0471170550

Ký hiệu phân loại: 512.5

Thông tin xuất bản: [kđ] :Wiley, 2000, In lần thứ 26

Mô tả vật lý: 588 tr. ; , 22 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
16D
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 512.5
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH